Stodská nemocnice

Práce byly provedeny v souladu se zadáním a uzavřenou smlouvou v plném rozsahu bez závad, bez porušení smluvních povinností a v řádném termínu. U společnosti oceňujeme spolehlivost, profesionalitu a kvalitu provedené práce.

Stodská nemocnice a.s.


STÁHNOUT DOKUMENT

Stodská nemocnice
Modul: Reference