Chemické čištění topení
Kal, vodní kámen, koroze, nánosy tvořené koloniemi bakterií a řas. To vše denně znečišťuje vodu v topných systémech. A co hůř, minerály v ní obsažené se následně usazují na teplosměnných plochách o vytvářejí pevnou usazeninu - inkrust.


Přečtěte si více o metodě, která uvede váš topný systém znovu do perfektního stavu. A to s ohledem na životní prostředí.Vsaďte na nejefektivnější metodu čištění pevných usazenin.

Ušetříte peníze i energii o zvýšíte tepelný výkon otopné soustavy.


MÁM ZÁJEMVyplatí se, protože:

 • udrží zařízení pro vytápění v dokonalém stavu

 • předchází problémům způsobeným špatnou kvalitou vody v otopném systému

 • odstraní vodní usazeniny, korozní zplodiny o další nečistoty

 • obnoví funkčnost technologického zařízení a zlepší přestup tepla na otopná tělesa

 • šetří energii o náklady na provoz
Jak to probíhá v praxi? Podívejte se.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Co hrozí při zanedbání údržby?

Vyšší spotřeba energie

Pevné usazeniny zvyšují hydraulický i tepelný odpor při prostupu teplo stěnami trubek. Tím dochází ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla. lnkrust působí jako izolant s malou tepelnou vodivosti. Způsobuje nedostatečný přenos teplo o celkové snižení tepelného vyzařováni z radiátorů.

Výrazné tepelné ztráty

Tvorbu usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy i tepelnými výměníky. Následkem je nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi, snížení účinnosti těchto tepelných zařízení a výrazné tepelné ztráty. Nedostatečné množství protékající topné vody - v důsledku zúžení potrubí - vede k nutnosti zvýšit teplotu topné vody k dosažení tepelné pohody.

Vyšší cena za energie

Každé zvýšení teploty topné vody představuje také navýšeni tepelných ztrát. Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody o chladicích i topných systémech způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty, snižují funkční účinnost zařízení o při současných cenách energií znamenají i velké finanční ztráty.


Rydlyme – biologicky rozložitelný rozpouštěč.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Chemické čištění doporučujeme provádět i před vyvážením starší otopné soustavy a montáži jakýchkoli úsporných regulačních prvků.Jak ještě víc ušetřit?

Největší položku v nákladech na provoz objektů tvoří náklady na vytápění. Jak je snížit? Odpovědi je hydraulické vyregulování otopných soustav.

Základním předpokladem pro úspěch na poli energetických ůspor je důsledná o komplexní přípravná fáze. Nepodceňujte ji. Topný systém je nejprve třeba řádně vyčistit. I zde lze využít metody chemického čistění. Pročištěním systému předejdete znehodnocení nálsledně instalovaných regulačních armatur. Potřebu tohoto opatření signalizují snížené výkony topných těles a změny tlakových poměrů na vstupu o výstupu otopné soustavy.

Chemické čištění je vhodné provádět i v rámci vyválženi otopné soustavy o před instalací ůsporných regulačních prvků. Čištění by nicméně mělo být součástí pravidelné údržby topných systémů. Zonedbáním údržby snižíte životnost často již zastaralých sekundárních rozvodů ůstředního vytápění objektů. V důsledku toho budete nuceni tyto rozvody nahradit novými.Porovnání nákladů

Cena chemického čistění tvoří jen necelých 10 % z nákladů potřebných na výměnu nových rozvodů topení.

CHCI UŠETŘIT
Jakou technologii využijeme?


Profesionální, ekologicky šetrný
systém chemického čištění Finex Technology®Důkladně vyčistíme otopné, vodní i technologické soustavy. Nánosu a usazenin zbavíme také:

 • kotle
 • tepelné lisy
 • chladiče
 • bojlery
 • výměníky tepla
 • protiproudové ohřívače
 • radiátory
 • vyvíječe páry
 • deskové výměníky
 • trubkové výměníky
 • klimatizační výměníky
 • systémy a rozvody ÚTPodívejte se, komu jsme už pomohli ušetřit:

Zaměřujeme se na spolupráci s firmami - většími i menšími společnostmi. Zájemcům o realizaci chemického čištění v soukromých objektech (např. čištění topení v rodinném domě) nejsme v této chvíli schopni vyhovět.
A cena?

Napište nám. Vytvoříme vám cenovou nabídku na míru. A rádi zodpovíme i všechny vaše další dotazy.


Další dotazy? Jsme tu pro vás.


Jméno *
Firma
E-mail *
Telefon *
Vaše zpráva *

Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Modul: kontaktní formulář