Statutární město Brno, Městská část Brno - Slatina

Práce byly prováděny zodpovědně a v souladu se smlouvou o dílo. Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu.

Bc. Michal Kolařík, provozní technik bytového odboru MČ Brno - Slatina


STÁHNOUT DOKUMENT

Statutární město Brno, Městská část Brno - Slatina
Modul: Reference