Úřad městské části Praha 8

Práce byly provedeny v souladu se zadáním a uzavřenou smlouvou, dílo bylo provedeno v plném rozsahu, bez vad a ve stanovených termínech. Vše bylo realizováno řádně, kvalitně a s odborným a vstřícným přístupem.

JUDr. Josef Rambousek, Tajemník, Úřad městské části Praha 8


STÁHNOUT DOKUMENT

Úřad městské části Praha 8
Modul: Reference