Údržba vnitřních povrchů otopných systémů – chemické čištění [EN]

Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Pokud se tedy vytvoří v topném systému nečistoty či koroze, teplota z vody se nepřenáší do prostoru a topení se stává neefektivním. Důsledkem toho je, že uživatel se snaží více topit (spotřebovává více energie na ohřev vody), avšak teplo zůstává „ve vodě“, nepřenáší se do prostoru a pouze se zvyšují náklady na vytápění. Problematika čištění vnitřních povrchů otopných soustav, kotlů, výměníků, radiátorů apod. se stala jednou z důležitých odborných disciplín, které se dnes již věnují odborníci na technických univerzitách, protože se jedná o úsporu energií.

Vhodná údržba a čištění vnitřních povrchů od veškerých nánosů a nečistot je u všech těchto zařízení nezbytná a může majiteli domu snížit cenu za topení až o desítky procent za topnou sezónu. Otopná soustava bývá v provozu desítky let a zcela zákonitě se postupem té doby vnitřní povrchy zanášejí korozními produkty a pevnými úsadami minerálů. Probíhá tam jistý stupeň koroze, vzhledem k tomu, že jsou stěny trubek ve styku s vodou. I když bývá tato voda upravovaná, tak má v sobě řadu látek, které se tam postupně usazují. Vrstva nánosů na teplosměnných  stěnách  se chová jako tepelný izolant, který brání přestupu tepla, snižuje účinnost, zvyšuje energetické ztráty, zvyšuje poruchovost a celkově tak snižuje funkční účinnost zařízení.

Účinnost teplosměnné plochy klesá zhruba o 2,5 % na každý milimetr usazeného kotelního kamene. Pro udržení potřebného tepelného výkonu je pak potřeba zvyšovat teplotu topné vody, což vede ke ztrátám na rozvodech. Pokud vezmeme v úvahu i znehybnění termostatických hlavic a hydrodynamickou nerovnováhu v topném systému, dochází ke zbytečnému přetápění větší či menší části objektu a zvyšování ztrát přes stěnu objektu do okolí.

Tím se samozřejmě  zvyšují náklady na vytápění a zhoršuje se celková ekonomika provozu. Pokud daný systém vyčistíme, zprůchodníme, vrátíme ho na původní hodnoty sdílení tepla, přenosu tepla apod., tak zaručeně můžeme ušetřit desítky procent energie. A nejde jen o úsporu, ale i o spolehlivost provozu, o prodloužení životnosti otopného systému a udržení systému v bezpečném stavu.  Neuspoříme energii tím, že si nakoupíme termoventily. Pokud jsou v systému nečistoty, korozní produkty a úsady minerálů, pokud systém pracuje s velkými problémy, tyto prvky pozdě reagují nebo nereagují vůbec, protože jsou ucpané, pak proděláváme.

Je důležité se touto problematikou vážně zabývat. Teplo patří k největším nákladovým položkám domácností a topná sezona je delší jak 200 dní. Náklady za vytápění se stále zvyšují, ale dají se významně snížit díky odbornému chemickému vyčištění a následnému ošetření otopné soustavy. Ti, kteří o tom uvažují, ale stále ještě váhají, úspory za vytápění tím zbytečně odloží o další topnou sezónu.

Pokud je údržba a čištění vnitřních povrchů provedena vhodnými prostředky a kvalifikovanou firmou, která nabízí služby srovnatelné se službami v průmyslově vyspělých zemích, jsou prostředky vložené do údržby ušetřeny zpravidla za dvě topné sezony.


Údržba vnitřních povrchů otopných systémů – chemické čištění [EN]
Novinky - výpis všech