Jak výrazně snížit účty za vytápění [EN]

Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová. Přitom úspory tepla jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady. Jednou z  účinných  možností dosažení provozních úspor otopných systémů je vyčištění vnitřních povrchů otopné soustavy.

Dlouhou životnost a bezproblémový provoz topného systému očekává každý jeho uživatel. Jedním z nejdůležitějších požadavků je čistota teplosměnných ploch na straně otopné vody. Po určité době však začnou všechny topné soustavy vykazovat náznaky negativních jevů. Během provozu se vlivem chemických i fyzikálních dějů pokrývají povrchy  otopné  soustavy  postupně  korozními produkty a pevnými úsadami minerálů. Vrstva nánosů na teplosměnných  stěnách  se chová jako tepelný izolant, který brání přestupu tepla, snižuje účinnost, zvyšuje energetické ztráty, zvyšuje poruchovost a celkově tak snižuje funkční účinnost zařízení. Tím se samozřejmě  zvyšují náklady na vytápění a zhoršuje se celková ekonomika provozu.

Důkladné vyčištění otopné soustavy  včetně radiátorů, boilerů, kotlů atd. může majiteli domu snížit cenu za topnou sezónu dokonce až o padesát procent,“ tvrdí doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., z Ústavu strojírenské technologie strojní fakulty ČVUT . Podle  jeho slov, je-li například na stěně jen vrstva úsad tloušťky 1 mm, stoupne spotřeba energie systémem topení o 6 až 8 %. Po deseti letech provozu je tloušťka znečištění a úsad na vnitřním povrchu obvykle 4 až 6 mm i více v závislosti na péči věnované otopné kapalině v systému. Zanášení topné soustavy se projeví nejčastěji nedotápěním ve vyšších patrech a nutným zvýšením teploty na vstupu do systému nebo na zdroji tepla. Zvýšení teploty o pouhý 1 °C má za následek nárůst spotřeby a nákladů až o 6 % za topné období.

Provoz otopné soustavy může být hospodárný, rovnoměrný a bezporuchový jenom tehdy, pokud bude uživatel nebo provozovatel otopné soustavy věnovat dostatečnou pozornost údržbě. Často dochází k podceňování údržby, které následně vede k nevyhnutelným poruchám a provozním ztrátám.


Jak výrazně snížit účty za vytápění [EN]
Novinky - výpis všech