Jak vybrat firmu na čištění topení a na co si dát při výběru pozor [EN]

Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je třeba si porovnat všechny aspekty nabídky. Výběr vhodné realizační  firmy je zcela zásadní pro řádné provedení díla. Při výběru firmy by v žádném případě neměla rozhodovat pouze cena. Špatný výběr zhotovitelské firmy se v konečném důsledku může značně prodražit a o původně uspořené peníze vás může připravit  pozdějšími reklamacemi či náročným vymáháním práva. Napravení chyb, ke kterým došlo během výkonu, přináší  zbytečné vícenáklady, řešení takové situace bývá složité  ,  doprovázené spory s firmou ohledně reklamací.

Nejsme tak bohatí, abychom mohli vybírat nejlevnější zakázky

Většina uživatelů preferuje nejnižší možnou cenu. Neberte cenu jako jediné měřítko. Nejlevnější nemusí nutně znamenat nejvýhodnější. Trendem dnešní doby je lákat na nízké ceny. Rozdíl ve skutečně poskytnuté hodnotě bývá mnohdy markantní. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kterým finanční náklady spojené s následnými  opravami ve výsledku podstatně převýšily původní „výhodnou“ investici. Nízká cena realizace se ve většině případech v koncovém výsledku prodraží.  Za nízkou cenou se  obvykle skrývá nekvalitně odvedená práce často nekvalifikovaných řemeslníků. Tím, že si zaplatíme za kvalitu, ušetříme si zklamání a další zbytečné starosti a výdaje.

Jak si tedy vybrat správnou firmu a nespálit se?

Pokud má být  služba kvalitní a má nám přinést očekávaný dlouhodobý užitek, je potřeba se o kvalitu od počátku zajímat. Při výběru firmy je nejdůležitější kvalita odvedené práce. Tu získáte jedině patřičnými referencemi. Naprosto samozřejmým požadavkem  je odborná způsobilost realizační firmy. Prokázání kvalifikačních předpokladů by mělo být základním dokladem, který budeme chtít doložit.

Několik zásad  resp. doporučení, která by měl zájemce při výběru kvalitní a odborné firmy  zohlednit:

  1. Vlastní zaměstnanci –  Prověřte si, zda má firma vlastní zaměstnance v HPP. Z praxe vím, že je lepší, když má  firma své vlastní zaměstnance , je dohledatelná i pro řešení případných reklamací, záruk  a následného klientského servisu.
  2. Sídlo společnosti – vyvarujte se firemkteré nejsou uvedeny v obchodním rejstříku firem nebo nemají řádné sídlo společnosti a webové stránky.
  3. Reference – nechejte si od budoucího zhotovitele předložit seznam referencí a ověřte si její kvalitu služeb. Vyvarujte se společností, které Vám nepředloží seznam svých referencí a ukázku práce podloženou vyjádřením zákazníků. Zde platí, čím více tím lépe.
  4. Realizace – Nezáleží pouze na počtu získaných referencí, ale také na jejich velikosti a rozsahu realizace. Zkontrolujte si , jaký je objem významných  zakázek, které firma realizovala  a  o jak strategicky významné klienty se jedná,…
  5. Nechte si předložit:
  • certifikáty, osvědčení /certifikaci, atesty, osvědčení…/
  • certifikáty použitých materiálů, bezpečnostní listy, nevěřte odmítavým argumentům, že se jedná o obchodní tajemství apod.
  • pojistnou smlouvu, jak vysoké má firma pojištění odpovědnosti v případě způsobené škody.
Novinky - výpis všech