Jak vybrat firmu na čištění topení a na co si dát při výběru pozor [EN]

Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je třeba si porovnat všechny aspekty nabídky. Výběr vhodné realizační  firmy je zcela zásadní pro řádné...

read more

Proč se snižuje účinnost otopné soustavy [EN]

Proč se snižuje účinnost otopné soustavy [EN]

V průběhu času dochází v topení ke vzniku různých nečistot, kalů, pevných minerálních úsad a koroze. Rychlost a množství vzniku nečistot závisí na kvalitě přípravy systému na běžný...

read more

Údržba vnitřních povrchů otopných systémů – chemické čištění [EN]

Údržba vnitřních povrchů otopných systémů – chemické čištění [EN]

Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Pokud se tedy vytvoří v topném systému nečistoty či koroze, teplota z vody se nepřenáší...

read more

Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo [EN]

Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo [EN]

Máte vysoké náklady na vytápění? Nevíte, jak snížit náklady na vytápění? Chcete zefektivnit vytápění vašeho domu? Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová. Stále...

read more

Jak výrazně snížit účty za vytápění [EN]

Jak výrazně snížit účty za vytápění [EN]

Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová. Přitom úspory tepla jsou dnes dosažitelné...

read more

Novinky - výpis všech