Siemens, s.r.o.

Práce byly provedeny v souladu se zadáním, v plném rozsahu a bez závad, ve stanoveném termínu a bez omezení provozu dotčených objektů.

Ing. Leoš Grelich, MBA, ředitel útvaru energetických služeb BPS
Ing. Tomáš Krapl, vedoucí ekonomického odd. BPS


STÁHNOUT DOKUMENT

Siemens, s.r.o.
Modul: Reference