Středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.

Práce byly provedeny v souladu se zadáním a uzavřenou SoD. Dílo bylo provedeno v plném rozsahu, bez vad a nedodělků a ve stanovených termínech. Vše bylo realizováno řádně, kvalitně a s odborným a vstřícným přístupem.

Ing. Jaroslav Šach, Středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.


STÁHNOUT DOKUMENT

Středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Modul: Reference